top of page

Privacyverklaring

Wij willen graag dat er veilig gebruik gemaakt kan worden van onze website, zodoende houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en informeren wij u hierover. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke manier persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe daar mee wordt omgaan en met contact opgenomen kan worden als er vragen zijn omtrent dit onderwerp.
 
Instantie

Glashandel Glas Express, gevestigd aan Sluispolderweg 11A-5, 1505 HJ  Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
 
Contactgegevens

Glashandel Glas Express

Sluispolderweg 11A-5

1505 HJ  Zaandam

Tel. 06 22 687 222

info@glas-express.nl

KvK 3322654
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Glashandel Glas Express kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Glashandel Glas Express en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Glashandel Glas Express verstrekt. Glashandel Glas Express kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam

  •  Uw adresgegevens

  •  Uw telefoonnummer

  •  Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres

 
Online activiteiten kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glas-express.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Waarom Glas Express gegevens nodig heeft

Glashandel Glas Express verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glashandel Glas Express bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   

  • Personalia

  • Adres

 
Deze gegevens doorgegeven/ingevuld bij het bestellen van producten of diensten en benodigd bij offreren, factureren en om contact met u op te nemen bewaren wij minimaal 7 jaar in verband met de juridische bewaarplicht. Deze gaan en mogen wij niet op verzoek niet binnen 7 jaar verwijderen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Glashandel Glas Express verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Glashandel Glas Express worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Glashandel Glas Express gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  
 
Google Analytics

Glashandel Glas Express maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wever Bouwgroep te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Glashandel Glas Express heeft hier geen invloed op. Glashandel Glas Express heeft Google geen toestemming gegeven om via Glashandel Glas Express verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@glasexpress.nl. Glashandel Glas Express zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Beveiligen

Glashandel Glas Express neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Glashandel Glas Express maakt gebruik van een betrouwbaar SSL instellingen bij email om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de verzamelde persoonsgegevens door Glashandel Glas Express, neem dan contact met Glashandel Glas Express op via info@glas-express.nl.
 
www.glas-express.nl is een website van Glashandel Glas Express.
 
Glashandel Glas Express is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Sluispolderweg 11A-5, 1505 HJ  Zaandam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 3322654

Telefoon: 06 22 687 222

E-mailadres: info@glas-express.nl.

bottom of page